Ministerstwo Środowiska (MŚ) przekonuje, że przyjęcie prawa wodnego w proponowanym przez nie kształcie jest podyktowane wymogami unijnymi. Tę argumentację kwestionują jednak inne resorty.

Jak informuje Dziennik Gazeta Prawna uwagi do dokumentu ma chociażby Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Chodzi o przewidywaną likwidację urzędów żeglugi śródlądowej. Ich zadania miałyby przejąć urzędy gospodarki wodnej, podlegające ministrowi środowiska. W uwagach do projektu wiceminister infrastruktury i rozwoju, podkreśla, że proponowane rozwiązanie nie ma związku z wymaganiami KE dotyczącymi zmian w gospodarowaniu wodami.

Więcej przeczytasz w serwisie Dziennik Gazeta Prawna>>>