NFOŚiGW przeznaczy 750 mln zł na nowy program priorytetowy, w ramach którego dofinansowywanie będzie udzielane wojewódzkim funduszom ochrony środowiska i gospodarki wodnej na wszystkie typy przedsięwzięć ujętych w planach ich działalności.

Ponadto środki będą mogły być przeznaczone na projekty o charakterze lokalnym, które nie są finansowane w ramach aktualnych programów Funduszu. Dotyczy to w szczególności przedsięwzięć realizowanych dotychczas w ramach programów: Kawka, Ryś i Prosument.

Środki trafią do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które przekażą je do beneficjentów końcowych. Dofinansowanie będzie miało formę pożyczki.

Program "Region" przewiduje uprzywilejowane oprocentowanie pożyczki na realizację przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii (m.in. programy Kawka, Ryś i Prosument) w stosunku do finansowania projektów środowiskowych w pozostałych dziedzinach ochrony środowiska - wskazuje Ministerstwo Środowiska.

Budżet całego programu "Region" to 750 mln zł, w tym na rok 2017 – 40 mln zł. Jeszcze w tym roku mają ruszyć pierwsze nabory wniosków.

Źródło: Ministerstwo Środowiska

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami