Pytanie
Spółka otrzymała dofinansowanie do projektu w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 4.1 osi 4 za pośrednictwem Województwa reprezentowanego przez zarząd województwa zwany instytucją zarządzającą RPOWŚ na lata 2007-2013. zgodnie z umową środki europejskie to środki na podstawie art. 5 ust. 3 pkt 1, 2, 4 ustawy o finansach publicznych. Środki pochodzą częściowo z dotacji (z EFRR oraz Budżetu Państwa) oraz z środków własnych.
W ramach projektu spółka przyjęła na stan nowe środki trwałe, oraz zmodernizowała trzy istniejące - zwiększając ich wartość początkową.
Na podstawie którego art. środki podlegają zwolnieniu?