Pytanie
Pracownica otrzymała wynagrodzenie:
- styczeń 2014 r. - 1680,00 zł brutto
- luty 2014 r. - 1680 zł + 189 zł za nadgodziny
- marzec 2014 r. - 1680 zł wypłacone za pracę oraz część miesiąca wynagrodzenie chorobowe
- kwiecień 2014 r. - wynagrodzenie i zasiłek chorobowy - naliczane od kwoty 1680,00- 14,71%
- maj 2014 r. - będzie wypłacony zasiłek chorobowy.
Do zakładu pracy wpłynęło pismo z ZUS o zajęcie wynagrodzenia.
Czy pracodawca jest zobowiązany w takim przypadku zająć wynagrodzenie?
Jeżeli tak to od jakiej podstawy i w jakiej wysokości?