W ocenie ministra Jana Szyszko,Polska swoje bezpieczeństwo energetyczne musi budować na własnych zasobach energetycznych. - Mamy ogromne zasoby tradycyjnych źródeł energii. Dzięki Porozumieniu paryskiemu zabezpieczyliśmy swoją niezależność w zakresie możliwości prowadzenia polityki klimatycznej na bazie własnych zasobów energetycznych i technologii – powiedział Minister Szyszko podczas XII Międzynarodowej Konferencji Power Ring.

Minister wskazuje, że odpowiedzią na występujące obecnie zagrożenia może być porozumienie paryskie. - Pogarszający się dostęp do wody, wzrost emisji CO2, degradacja gleb i lasów, obniżenie produkcji, pustynnienie, głód i migracje – to tylko część występujących zagrożeń. Odpowiedzią na nie może być Porozumienie Paryskie – powiedział.

W trakcie konferencji głos zabrał wiceminister Paweł Sałek, który zwrócił uwagę na wyzwania energetyczne po 21. konferencji klimatycznej ONZ, która zakończyła się zawarciem Porozumienia paryskiego. - Porozumienie paryskie kompletnie zmieniło podejście do spraw związanych z ochroną klimatu na świecie. Dzisiaj, w świetle tych zapisów, każde państwo może kształtować swoją politykę klimatyczną i energetyczną w zależności od swoich możliwości oraz swojej specyfiki surowcowej i geograficznej – powiedział.

Ponadto zwrócił uwagę, że „ta dobrowolność, własna polityka surowcowa oraz ścieżka osiągnięcia celów polityki klimatycznej i walki ze zmianami klimatu są dla nas bardzo istotne”. Wiceminister podkreślił również, że Porozumienie paryskie nie mówi o dekarbonizacji, ale o neutralności klimatycznej. - Polskie bezpieczeństwo energetyczne zależy od węgla, który pozostaje naszym podstawowym surowcem, Jednak nadal powinniśmy inwestować w odnawialne źródła energii i czyste technologie węglowe. Powinniśmy się rozwijać w sposób zrównoważony – powiedział Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Klimatycznej.

Źródło: Ministerstwo Środowiska

Prawo ochrony środowiska. Komentarz
Krzysztof Gruszecki
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł