Resort środowiska informuje, że otrzymał 28 lipca 2017, za pośrednictwem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, postanowienie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w przedmiocie zastosowania środka tymczasowego, na mocy którego Trybunał nakazał natychmiastowe wstrzymanie wycinki.

Postanowienie Trybunału dotyczy tymczasowego wstrzymania aktywnych działań gospodarki leśnej na wybranych siedliskach oraz usuwania ponad stuletnich martwych świerków na obszarze Puszczy Białowieskiej, a także wycinki drzew w ramach zwiększonego etatu pozyskiwania drewna na obszarze Nadleśnictwa Białowieża, za wyjątkiem sytuacji zagrażających bezpieczeństwu publicznemu.

Ministerstwo podkreśla w komunikacie, że na terenie Puszczy Białowieskiej prowadzi jedynie niezbędne działania, mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa publicznego. "Tym samym prowadzone działania są zgodne z postanowieniem Trybunału Sprawiedliwości UE. Jednocześnie Ministerstwo Środowiska zapewnia, że Rząd Rzeczypospolitej Polskiej odpowie Trybunałowi Sprawiedliwości w wyznaczonym terminie" - informuje resort środowiska.

Czytaj: Safjan: decyzja ws. wstrzymania cięć w Puszczy Białowieskiej powinna być natychmiast wykonana >>>

W komunikacie wskazano, że postanowienie TS UE nie ma wpływu na merytoryczne rozstrzygnięcie przez Trybunał sporu między Komisją Europejską a Polską w zakresie zgodności działań ochronnych na obszarze Puszczy Białowieskiej z prawem Unii Europejskiej.

Zespół ds. zabezpieczenia bezpieczeństwa publicznego
MŚ informuje, że na mocy decyzji dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, na terenie Puszczy Białowieskiej został powołany Zespół doradczy do oceny zagrożenia bezpieczeństwa publicznego przez martwe i osłabione drzewa. Celem powołanego zespołu jest analiza wniosków nadleśniczych nadleśnictw Białowieża, Browsk i Hajnówka o dokonanie oceny zagrożenia bezpieczeństwa publicznego przez martwe i osłabione drzewa oraz sporządzanie opinii na ten temat.

Czytaj: Szyszko: unijni specjaliści nie potrafią odróżnić kornika od żaby >>> 

Trybunał Sprawiedliwości UE podjął w zeszły piątek decyzję o natychmiastowym nakazie wstrzymania wycinki Puszczy Białowieskiej na obszarach chronionych. Jest to też środek tymczasowy, o który wnioskowała KE. Resort środowiska zapowiedział w poniedziałek, że będzie nadal prowadził działania w Puszczy Białowieskiej. Minister środowiska Jan Szyszko poinformował, że do 4 sierpnia polska strona prześle swoją odpowiedź na zarzuty KE na działania wykonywane w Puszczy.

W środę rzeczniczka KE Mina Andreewa powiedziała, że "Komisja śledzi sytuację z wielkim zaniepokojeniem". "Dotychczas widzieliśmy doniesienia prasowe w tej sprawie, ale jeśli zostanie potwierdzone, że wycinka ma dalej miejsce w Puszczy Białowieskiej, sprawa zostanie wzięta pod uwagę w prowadzonej procedurze praworządności dotyczącej Polski" - wskazała.

(dl/MŚ/PAP)

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Prawo Ochrony Środowiska
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów