Modernizacja Muzeum Warszawy dofinansowana przez ministerstwo kultury

27 sierpnia Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzata Omilanowska i prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz podpisały umowę o dofinansowaniu modernizacji siedziby Muzeum Warszawy. Rewitalizacja i rewaloryzacja 11 zabytkowych kamienic na Rynku Starego Miasta w Warszawie zostanie wsparta kwotą 10 mln zł.

Inwestycja o wartości 43,6 mln zł, pn. Modernizacja, konserwacja oraz digitalizacja obiektów zabytkowych siedziby głównej Muzeum Historycznego m.st. Warszawy przy Rynku Starego Miasta w Warszawie będzie realizowana w obrębie historycznego obszaru Starego Miasta, wpisanego na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Warszawski projekt jest jednym z trzech, które uzyskały dofinansowanie w procedurze odwoławczej w ramach Programu: Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego Mechanizmów Finansowych EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014. Celem projektu jest ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego oraz udostępnianie go dla przyszłych pokoleń.

Opracowanie: Wanda Pszczółkowska

Źródło: www.mkidn.gov.pl, stan z dnia 2 września 2014 r.

Data publikacji: 2 września 2014 r.