Ministerstwo Infrastruktury chce zwiększyć liczbę gruntów, na których będzie możliwe prowadzenie inwestycji. W tym celu wszystkie grunty w granicach obszarów przeznaczonych pod urbanizację mają zostać automatycznie odrolnione.
Wystarczy, że gmina przyjmie studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego, w którym określi przewidywany zasięg obszaru zurbanizowanego. Grunty wchodzące w jego skład zostaną wówczas odrolnione bez żadnych dodatkowych procedur i opłat. Zdaniem inwestorów, którzy pozytywnie oceniają propozycję ministerstwa, obecne procedury są zbyt przewlekłe i często blokują, a nawet uniemożliwiają potrzebną inwestycję. Podobnie uważają samorządowcy. Odrolnienie gruntów z mocy ustawy da gminom dodatkowe dochody. Gminy będą miały bowiem prawo do pobierania od gruntów przekształconych wyższych podatków. Będą to bowiem podatki od gruntów budowlanych, a nie jak to jest obecnie, od gruntów rolnych. Ministerstwo chce, by odpowiednia ustawa została przyjęta jeszcze do końca tego roku.

źródło: Gazeta Prawna, 16 stycznia 2008 r., Arkadiusz Jaraszek