Jakość powietrza, którym oddychamy, to jakość naszego życia. Czyste powietrze jest kluczowe dla zdrowia naszego i naszych dzieci, wyglądu naszych miast, a także – w szerszym ujęciu – dla rozwoju cywilizacyjnego Polski. Wszyscy odpowiadamy za jego jakość. – pisze Maciej Grabowski na rządowym blogu.

Wskazuje jednocześnie, że by osiągnąć realną poprawę jego jakości niezbędne jest wspólne zaangażowanie mieszkańców, przedstawicieli rządu i samorządów, organizacji pozarządowych, świata nauki i przemysłu.

Przeczytaj: MŚ: ruszają konsultacje Krajowego Programu Ochrony Powietrza 

Minister zapewnia, że wbrew obawom, które znalazły ostatnio oddźwięk w mediach, obecnie nie grożą nam kary za nieosiągnięcie wystarczającej poprawy stanu jakości powietrza. Nie możemy jednak wykluczyć, że jeśli nie podejmiemy zdecydowanych i skutecznych działań na rzecz poprawy jakości powietrza, sprawa trafi do Trybunału Sprawiedliwości. Choć przez ostatnich 25 lat stan powietrza w Polsce uległ poprawie i wiele udało się zmienić na lepsze, zwłaszcza w zakresie emisji przemysłowych, teraz trzeba się jeszcze zająć tzw. niską emisją pochodzącą z transportu i przede wszystkim z kominów naszych domów. Sektor bytowo-komunalny odpowiada za blisko 90% emisji pyłu PM10 do atmosfery, do czego przyczyniają się m.in. palenie w przestarzałych piecach grzewczych złej jakości węglem bądź, co gorsze, śmieciami. Tego problemu nie rozwiążą pojedyncze, lokalne działania. Konieczne było zaproponowanie zmiany kompleksowej. Dlatego w Ministerstwie Środowiska powstał projekt Krajowego Programu Ochrony Powietrza (KPOP), który 9 marca został przekazany do konsultacji społecznych i międzyresortowych.

Zobacz więcej: www.premier.gov.pl>>>

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją: Prawo ochrony środowiska w internetowej księgarni Profinfo>>>

imagesViewer