W środę senackie komisje odrzuciły wszystkie poprawki do ustawy o pomocy państwa przy kupowaniu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych, zgłoszone przez senatora PO Jana Rulewskiego.

Senatorowie nie rekomendowali m.in. przyjęcia poprawki, zgodnie z którą program MdM obejmowałby również rynek wtórny. Rulewski chciał, by połowa środków przewidzianych w ustawie trafiała na dopłaty do mieszkań z rynku wtórnego, a druga na pomoc dla młodych, którzy zdecydują się na zakup lokalu z pierwszej ręki.

Senatorowie nie opowiedzieli się też za poprawką, by rodziny z dzieckiem mogły się ubiegać o dopłaty państwa do 40. roku życia, a nie - jak przewiduje program - do 35. roku życia.

Kolejna poprawka zakładała, że rodziny posiadające potomstwo mogłyby kupić mieszkanie lub dom z pomocą państwa o powierzchni odpowiednio: 85 m kw. i 110 m kw., czyli o 10 m kw. więcej niż przewiduje to MdM. W przypadku rodzin z trójką lub większą liczbą dzieci powierzchnia zwiększyłaby się w obu przypadkach o 20 m kw.

Senator PO proponował ponadto, by dofinansowanie obejmowało też rozbudowę domu lub mieszkania.

Celem przyjętej pod koniec września przez Sejm ustawy MdM jest wsparcie osób do 35. roku życia w zakupie pierwszego nowego mieszkania. O dopłatę będą mogły ubiegać się też osoby, które kupią od dewelopera lub zbudują dom jednorodzinny. Pomoc państwa ma polegać na dofinansowaniu wkładu własnego oraz spłacie części kredytu.

Zgodnie z ustawą rodzina bezdzietna i singiel dostaną od państwa 10 proc. ceny mieszkania. Jeśli rodzina lub osoba samotna ma potomstwo, dofinansowanie wyniesie 15 proc. Jeżeli w ciągu pięciu lat od zakupu lokalu urodzi się trzecie bądź kolejne dziecko - można będzie liczyć na dodatkowe 5 proc. Dopłatą ma być objęte maksymalnie 50 m kw. mieszkania lub domu o powierzchni odpowiednio do: 75 m kw. i 100 m kw.

Ponadto rodzina z trójką dzieci będzie mogła kupić mieszkanie lub dom na rynku pierwotnym o powierzchni większej o 10 m kw. niż przewiduje to MdM. Dofinansowanie państwa dotyczyłoby 50 m kw. lokalu.

Wsparcie państwa dla osób budujących dom systemem gospodarczym miałoby polegać natomiast na możliwości odzyskania części VAT za materiały użyte do budowy. Zgodnie z ustawą, przyszłoroczne wydatki na wyroby budowlane ponoszone przez pozostałe osoby nie będą już podlegały częściowemu zwrotowi podatku VAT.

Środki na MdM mają wynieść - w 2014 r. 600 mln zł, w 2015 r. 715 mln zł, w 2016 r. 730 mln zł, w 2017 r. 746 mln zł, a w 2018 r. 762 mln zł.

Zgodnie z regulacją dopłata państwa do kredytu będzie traktowana jako wkład własny. Takie kredyty ma oferować ok. 20 banków. Ustawa wprowadza też limity cenowe za metr kwadratowy mieszkania, które będzie mogło być objęte programem. Są one publikowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego.