Uczestnicy spotkania rozmawiali m.in. na temat uwarunkowań realizacji inwestycji w perspektywie finansowej UE 2014-2020. Podczas spotkania podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa przypomniał, że projekt kodeksu urbanistyczno-budowlanego, który do końca tego roku ma trafić do uzgodnień międzyresortowych, to nie jedyne zadanie resortu. Podkreślił, że niezależnie od tych prac, podejmowane są również pilne działania eliminujące bariery inwestycyjne.

Aktualnie trwają konsultacje projektu rozporządzenia w sprawie warunków technicznych projektowania i zmian dotyczących wzorów wniosków budowlanych. Podczas konferencji prezentowano m.in. doświadczenia ze współpracy inwestor-projektant-wykonawca. W konferencji biorą udział eksperci branży budowlanej i przedstawiciele administracji.

Źródło: www.mib.gov.pl, stan z dnia 10 czerwca 2016 r.