"W lutym 2014 r. wydano uchwałę nr 20 Rady Ministrów w sprawie zaleceń ujednolicenia terminów wejścia w życie niektórych aktów normatywnych. W skrócie: przepisy tworzone przez rząd, a dotyczące wykonywania działalności gospodarczej powinny wchodzić w życie 1 stycznia albo 1 czerwca. Po to, aby przedsiębiorcy tylko dwa razy w roku musieli się zapoznawać ze zmianami.
Po ponad roku od przyjęcia zasady dwóch terminów ani Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, ani Ministerstwo Gospodarki nie sprawdziły, czy to działa.

– Czas, który upłynął od momentu obowiązywania zasady, biorąc pod uwagę przepisy przejściowe, jest zbyt krótki do przeprowadzenia wiarygodnej analizy – informuje wydział prasowy resortu gospodarki. Tłumaczy, że uchwała nie ma zastosowania do projektów ustaw, które przed dniem wejścia jej w życie (czyli 18 lutego 2014 r.) zostały przyjęte przez Stały Komitet Rady Ministrów. – Wzięto pod uwagę już podjęte i realizowane działania legislacyjne i powiązane z nimi harmonogramy prac pozalegislacyjnych, w których trudno byłoby zmienić wcześniej zaplanowane daty wejścia w życie – tak tłumaczone przez ministerstwo jest to, że uchwała sobie, a rzeczywistość sobie."

(...)

Czytaj więcej: Gazeta Prawna