Spadła liczba skierowań z sądów do mediacji, ale wzrosła za to liczba ugód -  podkreślali przedstawiciele resortów sprawiedliwości oraz przedsiębiorczości i technologii w czasie konferencji „Mediacja gospodarcza dla przedsiębiorców” zorganizatoanej przez Centrum Mediacji Lewiatan.

Łukasz Piebiak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości przekonywał, że celem jego resortu jest popularyzacja mediacji wśród przedsiębiorców, odciążenie sędziów od spraw, którymi niekoniecznie powinni się zajmować i umożliwienie stronom konfliktu osiągnięcia porozumienia. - W utworzonych 16 Centrach Arbitrażu i Mediacji przedsiębiorcy będą mieli optymalne warunki do rozwiązywania konfliktów gospodarczych – dodał Piebiak.

Z kolei Mariusz Hałdyj, podsekretarz stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, zwrócił uwagę, na to że mamy spore grono ludzi, którzy są przekonani do mediacji, mamy dobre regulacje, mamy instytucje mediacji w kodeksie postępowania cywilnego, odpowiednie przepisy, sprzyjające ugodom, w ustawie o finansach publicznych, a mimo to w praktyce zainteresowanie mediacjami nie jest wystarczające.

- Mediacja jest tańsza, szybsza, a to ważne dla przedsiębiorców. – Dlatego powinniśmy upowszechnić ten sposób rozwiązywania konfliktów gospodarczych. Oprócz nowych bodźców prawnych, legislacyjnych, potrzeba więcej zaangażowania różnych środowisk – prawniczych, biznesowych, czy administracji - mówił  wiceminister Mariusz Haładyj.

- W Stanach Zjednoczonych, gdzie mediacja jest mocno zakorzeniona, przedsiębiorcy potrafią liczyć koszty konfliktu, zarówno te wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Jakość, sposób rozstrzygania sporów, ich długość wpływają też na ocenę konkurencyjności danego kraju – stwierdziła dr Aneta Jakubiak – Mirończuk, wicedyrektor departamentu strategii i funduszy europejskich w Ministerstwie Sprawiedliwości.
 

  Mediacja w postępowaniu cywilnym. Komentarz >>