Rodzina i przedsiębiorczość to strategicznie ważne zagadnienia mojej prezydentury - mówił Bronisław Komorowski podkreślając znaczenie debaty o „Społecznym i gospodarczym znaczeniu firm rodzinnych". Wskazywał na szczególną troskę dotyczącą firm rodzinnych, które w polskich warunkach stanowią przede wszystkim mały biznes. - Aczkolwiek warto zwrócić uwagę na to, że wracamy do dobrych tradycji, kiedy to istniały w Polsce wielkie firmy rodzinne, które wyznaczają do dzisiejszego dnia kierunek naszych marzeń o polskiej przedsiębiorczości, stabilności firm i osiągnięciach w każdym obszarze" - mówił.
Debata pt. „Społeczne i gospodarcze znaczenie firm rodzinnych" została zorganizowana w Pałacu Prezydenckim w ramach Forum Debaty Publicznej we współpracy ze Stowarzyszeniem Inicjatywa Firm Rodzinnych.
Prezydent wskazywał, że około milion firm można zakwalifikować jako firmy rodzinne. – One mają one swój ogromny udział w PKB, w liczbie oferowanych miejsc pracy, w sukcesie gospodarczym Polski - podkreślał.
Bronisław Komorowski zaznaczył, że ważne są warunki funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw, z punktu widzenia ich rodzinności i rozwoju.
- Jest potrzeba dalszego reformowania ładu gospodarczego pod kątem małych i średnich przedsiębiorstw – ocenił. W jego opinii, chodzi m.in. o zmiany w systemie podatkowym i Kodeksie Pracy.
Bronisław Komorowski zwrócił uwagę, że Kancelaria Prezydenta podejmuje szereg działań zmierzających do poprawy funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw, którymi w ogromnej mierze są firmy rodzinne. Wskazał m.in. na zgłoszony do Sejmu projekt zmian w ustawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, a także rekomendacje zawarte w Zielonej Księdze dotyczącej systemu stanowienia prawa w Polsce.