Incydenty środowiskowe wpływają na budżet i wizerunek firm. Co ważne z ryzykiem środowiskowym mierzą się wbrew pozorom nie tylko koncerny z branży przemysłowej, budowlanej czy energetycznej, ale również małe i średnie przedsiębiorstwa działające w branży spożywczej, usługowej, logistycznej, transportowej, a nawet inwestorzy i właściciele nieruchomości.

Zrównoważony rozwój i dbałość o środowisko naturalne są coraz chętniej poruszanym zagadnieniem. Duży nacisk na ten problem kładzie m.in. Unia Europejska, wprowadzając nowe, coraz bardziej restrykcyjne regulacje prawne, mające na celu ochronę oraz odbudowę stanu środowiska do stanu sprzed szkody spowodowanej przez dany podmiot. Ważne zmiany czekają w tym kontekście także polskie firmy.
- W czerwcu br. Ministerstwo Finansów zakończyło fazę pre-konsultacji społecznych związanych z planowaną implementacją Dyrektywy 2014/95 /UE , zgodnie z którą wybrane spółki giełdowe i jednostki dominujące grup kapitałowych będą miały obowiązek ujawniania w sprawozdaniach z działalności m.in. informacji związanych z polityką z zakresu ochrony środowiska i jej efektami, a także – zagrożeń środowiskowych oraz sposobu zarządzania tymi ryzykami. Jak się okazuje, zapobieganie zanieczyszczeniom i zarządzanie ryzykiem środowiskowym jest poważnym wyzwaniem nie tylko dla największych koncernów działających w najbardziej newralgicznych dla środowiska branżach, takich jak np. przemysł wydobywczy, hutnictwo czy energetyka, ale także dla dużej liczby małych i średnich firm, które również mają do czynienia z tego typu zagrożeniami – informuje Anna Prystupa – regionalny underwriter w Dziale Ubezpieczeń Środowiskowych, CEE & Mediterranean, AIG.
(...)
 
Czytaj więcej: Dziennik Gazeta Prawna