Mała elektrownia w Gdańsku

Na jednym z budynków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego została uruchomiona unikatowa w skali kraju mała elektrownia słoneczna. Wykorzystuje ona czerwone ogniwa fotowoltaiczne do produkcji energii elektrycznej.

Na dachu urzędu zainstalowano 169 modułów fotowoltaicznych o powierzchni 327 m2 i łącznej mocy 39 kW. Instalacja zamienia energię słoneczną na prąd. Szacuje się, że rocznie wyprodukowanych zostanie około 30 MWh energii elektrycznej.

Instalacja podłączona jest do sieci elektrycznej budynku i  w słoneczne dni powinna całkowicie zaspokoić jego potrzeby energetyczne. W weekendy może je nawet przewyższyć. Nadwyżki weekendowe mogą być wykorzystywane do ogrzewania ciepłej wody użytkowej (po zainstalowaniu odpowiednich zasobników). Dodatkowo, dzięki podłączeniu do zewnętrznej sieci energetycznej, istnieje możliwość sprzedaży prądu zakładowi energetycznemu (po wejściu w życie ustawy o odnawialnych źródłach energii).

Praca systemu jest monitorowana, a jej efekty można obejrzeć na monitorze w holu Urzędu. Wyświetlane są aktualne parametry, w tym dzienna produkcja energii oraz ilość energii wyprodukowanej od początku działania systemu.

Inwestycja została dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Opracowanie: Łukasz Matłacz

Źródło: www.wfosigw-gda.pl, stan z dnia 21 lutego 2013 r.

Data publikacji: 21 lutego 2013 r.