Prace mają rozpocząć się na przełomie maja i czerwca, a ich zakończenie planowane jest na początek listopada tego roku. Łączna wartość projektu została oszacowana na ponad 3,1 mln zł. To kolejny etap rewitalizacji osiedla.

Poinformowała o tym we wtorek na spotkaniu z mediami prezydent miasta Hanna Zdanowska. Jej zdaniem w ciągu kilku lat Księży Młyn ma szansę stać się "mekką dla artystów, dla kreatorów, wizjonerów, którzy będą chcieli realizować swoje projekty". Dodała, ze będzie tu też można w otoczeniu "tego niepowtarzalnego klimatu" XIX-wiecznego osiedla spędzać czas.

Przygotowania do inwestycji trwały rok. W tym czasie wykonano trzydzieści dokumentacji projektowych dla przebudowy i budowy dróg, ścieżek pieszych i rowerowych i zagospodarowania zieleni. Pod koniec ub. roku przebudowano starą stację transformatorową, a od kilku tygodni trwa przygotowanie terenów pod inwestycję m.in. poprzez usuwanie samosiewów drzew i krzewów oraz konserwację lip.

W ramach projektu odnowiona ma być ulica Księży Młyn, z zachowaniem jej historycznej, brukowej nawierzchni. Odtworzone ma być też historyczne oświetlenie; główki latarń wykonane będą na kształt latarń gazowych. W ulicy pojawi się kanalizacja deszczowa.

Na modernizowanym terenie zbudowana ma być m.in. ścieżka rowerowa, zamontowanych zostanie kilkanaście ławek w "zielonych zatoczkach" otoczonych lipami, bzem i cisami. Powstanie ponad 200 metrów alejek pieszych z ławkami i stylowymi latarniami.

W planach jest również wybudowanie małej estrady z własnym oświetleniem scenicznymi i z własnym przyłączem energii elektrycznej. W planach jest także przygotowanie terenu pod przyszły Skate Park.

Jak informuje magistrat w sumie zmodernizowanych ma być 8 tys. m kw przestrzeni publicznej Księżego Młyna. W ub. roku miasto otrzymało na realizację projektu 400 tys. zł dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na konserwację zieleni i nowe nasadzenia.
Modernizacja przestrzeni publicznej Księżego Młyna to kolejny etap rewitalizacji tego "miasta w mieście" stworzonego przez Karola Scheiblera.

Obok zabudowań przemysłowych powstały domy dla robotników, sklepy, szkoła, szpital, remiza strażacka, stacja kolejowa, zespół pałacowym i park. Wszystkie te obiekty istnieją do dzisiaj i stanowią jeden z najciekawszych zabytków przemysłowych na świecie.

Przed laty w zabytkowej przędzalni powstały lofty. W zabytkowym budynku dawnej szkoły ma powstać Akademickie Centrum Designu łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego. Realizacja tej inwestycji będzie kosztowała ok. 21 mln zł. Prawie 20 mln zł (z tego prawie 10 mln zł z UE) pochłonął natomiast remont Pałacu Herbsta, gdzie od ponad 20 lat jest oddział Muzeum Sztuki. Odnowiono wnętrza, elewację, meble, detale architektoniczne oraz ogród. (PAP)