Głosowanie w tej sprawie ma się odbyć się 28 lutego br. Komisja ds. przemysłu, badań naukowych i energii Parlamentu Europejskiego ma głosować, w ramach sprawozdania do dyrektywy o efektywności energetycznej, nad poprawkami, które mogą zmniejszyć ilość pozwoleń na emisję dwutlenku węgla (set-aside), w ramach Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (ETS).
„Uważamy, że zmniejszenie ilości uprawnień do emisji ETS byłoby ingerencją w ustalone ramy prawne, w celu sterowania ceną pozwoleń na emisję. Obniży to przewidywalność i wiarygodność systemu dla inwestorów, a w rezultacie spowoduje dalsze wahanie ceny pozwoleń. Będzie to miało negatywne konsekwencje dla polskiego i europejskiego przemysłu" - mówi Henryka Bochniarz, prezydent PKPP Lewiatan.
Europejski System Handlu Emisjami jest jednym z najważniejszych narzędzi walki z ociepleniem klimatu. Wpływa także na konkurencyjność europejskiego biznesu, gdyż jego kształt przekłada się na długookresową strategię i kondycję podmiotów nim objętych. Dlatego też wszystkie decyzje co do kształtu tego systemu wymagają zrównoważonych działań, które doprowadzą do wypracowania optymalnych rozwiązań dla ochrony klimatu przy jednoczesnym zapewnieniu stabilnych i przewidywalnych ram ustawodawczych dla funkcjonowania europejskiego biznesu.
W Polsce wzrost cen energii spowodowany planowanymi zmianami w systemie handlu emisjami będzie znaczący.
Aktualnie niekorzystna sytuacja ekonomiczna spowodowała spadek ceny pozwoleń na emisje. Wprowadzenie w życie propozycji komisji ITRE, dotyczących zmniejszenia puli uprawnień do emisji spowoduje gwałtowny wzrost ich cen w czasie lepszej koniunktury oraz w konsekwencji dalsze podwyższenie cen energii.
Zrównoważona polityka klimatyczno-przemysłowa UE powinna dopuszczać wybór sposobu realizacji narodowych celów redukcji emisji CO2, który jest najbardziej optymalny w warunkach społeczno-ekonomicznych danego kraju, jak również powinna ograniczać przenoszenie przemysłu poza granice UE oraz zabezpieczać konkurencyjność europejskiego biznesu.
- Apelujemy o uwzględnienie racji PKPP Lewiatan w tej kluczowej dla polskiego przemysłu kwestii. Jednocześnie popieramy w tym względzie stanowisko BUSINESSEUROPE, największej organizacji europejskiego biznesu - czytamy w ośiadczeniu.

Źródło: Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan