Pytanie
Inwestor wybudował budynek mieszkalny jednorodzinny. Nie dokonując obowiązku złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy sprzedał go nowemu właścicielowi. Ponieważ budynek użytkowany był bez zawiadomienia, PINB nałożył na inwestora, który wybudował budynek, karę z tytułu jego użytkowania. Postanowienie to jest prawomocne. Obecnie wojewoda wystąpił do urzędu skarbowego o ściągnięcie w trybie egzekucyjnym nałożonej kary za użytkowanie. Inwestor zobowiązał się do złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz zwrócił się do PINB o anulowanie nałożonej kary.
Który organ i w jakim trybie może uchylić karę i czym powinno być to podyktowane?
Kto powinien złożyć zawiadomienie o zakończeniu budowy, inwestor, czy obecny właściciel budynku?
Nie można przenieść pozwolenia na budowę, ponieważ została ona fizycznie zakończona a od ostatnich robót upłynęło 6 lat.