Pytanie
Przedsiębiorca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, świadczącą usługi reklamowe. 18 marca 2012 r. otrzymał wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych dotyczącym Przedszkola Niepublicznego, które rozpoczęło działalność od 1 września. Przedsiębiorca dokonał zgłoszenia w Regonie, gdzie otrzymał zaświadczenie o jednostce lokalnej oraz złożył NIP-7 do Urzędu zgłaszając działalność przedszkolną. Przedsiębiorca powołał Panią Dyrektor, która w jego imieniu zatrudnia pracowników.
Czy umowa o pracę powinna być zawierana pomiędzy przedsiębiorcą z imienia i nazwiska z oznaczeniami numerami NIP i Regon, czy pomiędzy Przedszkolem (ten sam NIP i Regon z przyrostkiem) a pracownikiem? Która forma jest właściwa?
Dotychczas przedsiębiorca zawierał umowy z własnym imieniem i nazwiskiem, określając w umowie miejsce pracy i rodzaj świadczonej pracy.
Czy jest to błąd i należy sporządzić aneks?