Jak podkreślił prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, miasto na bieżąco zaspokaja „dosyć spore ilości” zapotrzebowania na mieszkania komunalne we wszystkich kategoriach, choć – jak przyznał – całych potrzeb w tym zakresie prawdopodobnie nigdy nie uda się zrealizować.

„Sytuacja jest tego typu, że te wszystkie potrzeby są zrzucane na samorządy do realizacji. Sądzę, że program Mieszkanie plus trochę nas odciąży” - ocenił Majchrowski.

Zgodnie z umowami z BGK krakowski samorząd otrzyma wsparcie w wysokości 7,2 mln zł na budowę budynków komunalnych w rejonie ulic Przyzby i Zalesie, a także 660 tys. zł, jako refundację kosztów zakupu sześciu mieszkań gminnych przy ul. Bułgarskiej. W ciągu najbliższych dni umowy zostaną podpisane przez przedstawicieli Banku Gospodarstwa Krajowego.

Pierwszy z dokumentów przewiduje, że miasto otrzyma wsparcie na pierwszy etap inwestycji mieszkaniowej, której wartość wynosi 20,8 mln zł. W jej ramach do jesieni 2019 r. powstanie pięć bloków ze 179 mieszkaniami.

Równocześnie przygotowywany będzie drugi etap inwestycji. Docelowo w rejonie ulic Przyzby i Zalesie powstanie osiedle dziesięciu 4-kondygnacyjnych domów mieszkalnych, w tym jeden z dwoma lokalami usługowymi: biblioteką publiczną i żłobkiem. Zaprojektowano w nich 357 mieszkań o powierzchni użytkowej od ok. 25 m kw. do ok. 65 m kw. 20 lokali będzie przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Na terenie kompleksu bloków zaprojektowano place zabaw i miejsca rekreacji. Pozostawiono też rezerwę terenu na dom kultury, który będzie realizowany w kolejnych latach.

Koszt projektu to prawie 44,2 mln zł. Wykonawcą zadania zostało konsorcjum firm Mostostal Warszawa SA oraz Acciona Infrastruktura SA z Hiszpanii.

Druga z umów z BGK dotyczy refundacji części kosztów zakupu przez miasto sześciu mieszkań gminnych przy ul. Bułgarskiej. Lokale zostały nabyte w grudniu 2016 roku za prawie 1,9 mln zł. Refundacja z BGK to 660 tys. zł.

Jak przypomnieli przedstawiciele miasta, w zeszłym roku do użytku oddano prawie 50 mieszkań komunalnych na Małym Płazowie, z kolei w 2013 r. – 82 lokale przy ul. Łazy, a w 2008 r. – 50 mieszkań w Ruszczy i 290 przy ul. Magnolia. Miasto przygotowuje też kolejne inwestycje mieszkaniowe: oprócz kontynuacji projektu przy ulicy Przyzby i Zalesie bloki gminne powstaną też przy ul. Fredry. Przewidziano w nich ok. 50 lokali. Zgodnie z planem jeszcze w tym roku ogłoszony ma być przetarg.

Według stanu na 21 sierpnia 2017 r. Gmina Miejska Kraków, aby zrealizować obowiązki wynikające z prawomocnych orzeczeń sądowych, powinna zapewnić 756 lokali socjalnych z tytułu orzeczonej eksmisji z zasobu prywatnego oraz 1119 lokali socjalnych z tytułu orzeczonej eksmisji z zasobu gminnego.

Na propozycję zawarcia umowy najmu gminnego lokalu mieszkalnego w związku z objęciem ostateczną listą mieszkaniową z tytułu niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i niskich dochodów oczekuje 278 rodzin. Dodatkowo 166 rodzin zostało wstępnie zakwalifikowanych do ubiegania się o pomoc mieszkaniową miasta z tytułu niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i niskich dochodów.

W latach 2003–2016 zasoby mieszkań komunalnych wzrosły przez zakup budynków i wyodrębnionych lokali mieszkalnych o 935 lokali, a w wyniku realizacji inwestycji gminnych – o 420 lokale. (PAP)