Pytanie
Jeden ze wspólników spółki jawnej (PKPiR) ożenił się z pracownicą w grudniu 2012 r. Koszty wynagrodzenia pracy małżonka jednego ze wspólników nie mogą być kosztem uzyskania przychodów. Czy dotyczy to również składek ZUS opłacanych za pracowników? Jeśli tak, to koszty którego miesiąca należy skorygować w przypadku wypłacania wynagrodzenia do 10-go następnego miesiąca?
Przykładowo: Wynagrodzenie za styczeń zostało wypłacone w terminie do 10 lutego 2013 r., zatem koszt wynagrodzenia należałoby skorygować za styczeń. Składki od wynagrodzenia za grudzień 2012 r., którego wypłata nastąpiła w styczniu, zostały odprowadzone w lutym 2013 r.
Koszty którego miesiąca należałoby skorygować z tytułu składek ZUS odprowadzonych w lutym 2013 r.?