Pytanie
Klientka ma udzielony przez pracodawcę urlop wychowawczy w okresie od 26 kwietnia 2013 r. do 25 kwietnia 2015 r. Jest zatrudniona od dnia 26 stycznia 2013 r. na podstawie umowy o pracę. Wniosek o ustalenie prawa do dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego złożyła w dniu 28 sierpnia 2013 r.
Czy Klientce przysługuje dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, począwszy od dnia 01 sierpnia 2013 r. (rodzina kwalifikuje się dochodowo do zasiłku rodzinnego)?