Odcinki S19 kierowane do realizacji to fragmenty trasy między Lublinem a Lubartowem, odcinek od granicy województwa mazowieckiego i lubelskiego do Lubartowa (węzeł Lubartów Północ), odcinek: granica województwa podlaskiego – Łosice – granica województwa lubelskiego oraz Korycin – Knyszyn – Dobrzyniewo Duże – Choroszcz wraz z odcinkiem dk nr 65 Sochonie – Dobrzyniewo.

Zatwierdzenie Programów inwestycji dla 4 kolejnych fragmentów S19 oznacza, że zapewnione zostaje finansowanie prowadzenia prac przygotowawczych dla tych odcinków.

W ramach procesu przygotowawczego zrealizowane zostaną m.in.:
- opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z materiałami do decyzji środowiskowych,
- uzyskanie decyzji środowiskowych,
- wykonanie badań i opracowań geologicznych,
- opracowanie materiałów niezbędnych do ogłoszenia przetargów w systemie Projektuj i Buduj,
- wykonanie archeologicznych badań sondażowych.

Trasa via Carpatia odgrywa istotną rolę w polskiej gospodarce. Pozwoli na wykorzystanie potencjału gospodarczego województw, przez które przebiega, po raz pierwszy zapewniając im możliwość sprawnych powiązań w układzie równoleżnikowym. Zapewni również silny impuls rozwojowy dający podstawę do usunięcia zaniedbań oraz zahamowania degradacji tzw. Ściany Wschodniej.

Źródło: www.mib.gov.pl, stan z 19.05.2017 r.

Serwis Budowlany
Artykuł pochodzi z programu Serwis Budowlany
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami