Komisja Nadzoru Finansowego w piątek 31 maja jednogłośnie zdecydowała o ustanowieniu w Plus Banku kuratora. Większościowym akcjonariuszem i udziałowcem banku, w sposób bezpośredni i pośredni, jest Zygmunt Solorz. W połowie maju KNF wprowadziła też kuratora do Idea Banku kontrolowanego przez Leszka Czarneckiego.

Kuratorem w Plus Banku został Wojciech Ławecki, który według KNF posiada wszelkie niezbędne kompetencje w tym zakresie, dający rękojmię wiedzy i doświadczenia. Ma on pomóc poprawić sytuację finansową Plus Banku, a także zapewnić efektywny przepływ informacji między bankiem a Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego oraz stworzyć możliwość bieżącego monitorowania podejmowanych działań restrukturyzacyjnych. W komunikacie KNF podkreśla, że kurator nie jest organem banku, a jego działalność nie ogranicza uprawnień organów statutowych. Kurator może brać udział we wszystkich posiedzeniach organów Banku. Ustanowienie kuratora pozostanie bez wpływu na świadczenie przez Plus Bank usług na rzecz jego klientów.

 


 

Plus Bank  ma 2,5 mld zł aktywów, w tym 1,8 mld zł kredytów. Jego kapitały własne to niecałe 300 mln zł i problemem banku były niskie współczynniki wypłacalności. Według danych z 207 roku bank ma 2,3 mld zł depozytów. To jeden z mniejszych kredytodawców.

Czytaj też w SIP LEX:
Nadzór nad systemem ochrony banków spółdzielczych >>
Polityka makroostrożnościowa wobec banków >>

Współpraca między organami nadzoru finansowego >>
Nie masz dostępu do tych materiałów. Sprawdź, jak go uzyskać >>