Pytanie
Jako osoba fizyczna prowadzę działalność gospodarczą. W ostatnim czasie rozszerzyłem działalność i podpisałem umowę z kontrahentem krajowym na zakup i zainstalowanie maszyn. Umowa została zawarta w walucie euro, która zawiera specyfikację maszyn i ich wartość w walucie euro oraz robociznę również w euro. Płatności dokonujemy w transzach 30%, 50%, 20% w walucie euro z rachunku walutowego. Kontrahent po otrzymaniu wpłaty wystawia nam fakturę w walucie euro. Kwota faktury po przeliczeniu po kursie z dnia poprzedzającego nie pokrywa się z kwotą, która została ujęta w księgach w związku z rozchodem waluty euro. Po wpłacie pierwszej transzy maszyny zostały zainstalowane oraz uruchomione i w pełni użytkowane w działalności, następnie po okresie 3 tygodni została wpłacona kolejna transza, po podpisaniu protokołu potwierdzającego sprawność maszyn została zapłacona ostatnia transza. Od dnia zapłaty pierwszej transzy do ostatniej minęło sześć tygodni.
W którym momencie przyjąć do amortyzacji wszystkie środki trwałe, jeżeli już w trakcie ich użytkowania nie posiadaliśmy wszystkich faktur, a tym samym wartości początkowej środków trwałych?
Czy powstałe różnice kursowe należy odnieść bezpośrednio koszty czy też proporcjonalnie podzielić na wartość początkową wszystkich środków zawartych w specyfikacji?