Pytanie
Nieściągalnych wierzytelności nie można zaliczyć do kosztów podatkowych m.in. jeśli są one przedawnione zgodnie z kodeksem cywilnym - czyli po 2 latach. Spółka jawna ma dłużnika, który nie płaci jej za faktury z marca 2012 r. W 2013 r. sprawa została oddana do sądu i nadal nie ma decyzji o egzekucji.
Czy jest już przedawnienie, ponieważ minęły 2 lata., czy jednak nie ma, ponieważ sprawa jest w sądzie i termin przedawnienia 2 lat przestał obowiązywać i po decyzji komornika o np. braku możliwości ściągnięcia długów będzie można zaliczyć kwotę netto do kosztów uzyskania przychodu PIT - bez względu na termin wydania tej decyzji?
Czy można zaliczyć do kosztów podatkowych PIT kwotę VAT z faktur, która to kwota VAT nie może być odliczona zgodnie z ustawą o VAT (czyli np. spółka nie ma potwierdzenia otrzymania propozycji korekty VAT, zgodnie z art. 89a ustawy o VAT, ponieważ pod tym adresem spółki już nie ma, lub spółka nie jest już podatnikiem VAT czynnym, więc też nie może skorygować deklaracji VAT)?
Oczywiście jeśli zostaną spełnione warunki zgodne z ustawą o PIT.