Pytanie
Pracownik w wieku 59 lat, przebywał na zwolnieniu lekarskim przez okres 182 dni do dnia 8 stycznia 2013 r. (jednostka chorobowa M-48 inne choroby kręgosłupa). Od dnia 18 lutego 2013 r. pracownik nieprzerwanie przebywa na zwolnieniu lekarskim (jednostka chorobowa G-54 zaburzenia korzeni rdzeniowych/rwa kulszowa pośladkowa). Pracodawca otrzymał wszystkie dokumenty i wypłacił za 14 dni nowego zwolnienia wynagrodzenie za czas choroby. Lekarz prowadzący wystawił zaświadczenie, że są to inne jednostki chorobowe. Poprzedni lekarz wystawił zaświadczenie, że pracownik jest zdolny do pracy. ZUS odmówił wypłaty zasiłku chorobowego motywując swoją decyzję stwierdzeniem, że obydwie choroby są ze sobą powiązane.
Czy stanowisko ZUS jest poprawne?
Czy jeżeli pracownik zrezygnuje z odwołania do sądu ze względu na czas rozpatrywania, będzie mu przysługiwalo świadczenie rehabilitacyjne?
Czy może złożyć wniosek o wypłatę świadczenia od dnia 9 stycznia 2013 r.? W okresie od 9 stycznia do 17 lutego 2013 r. pracownik nie świadczył pracy (zaległy urlop wypoczynkowy oraz przestój w zakładzie pracy). Z dniem 31 marca 2013 zakład pracy uległ likwidacji.