Pytanie
Z pracownikiem zawarto następujące umowy o pracę:
1) od 1 lutego do 31 marca 2011 r. – umowa na okres próbny,
2) od 1 kwietnia 2011 r. do 31 marca 2013 r.- umowa na czas określony,
3) 1 kwietnia 2013 r. do 31 marca 2014 r. – umowa na czas określony.
Czy w według nowych przepisów w wystawianym świadectwie pracy należy uwzględnić tylko umowę na czas określony (od 1 kwietnia 2011 r. do 31 marca 2013 r.), czy też dodatkowo. umowę na okres próbny?