Pytanie
Przedsiębiorca prowadzi działalność gastronomiczną (PKPiR, VAT). W najbliższym czasie zamierza poszerzyć działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług na rzecz osób fizycznych w zakresie sprzedaży artykułów higienicznych tj. prezerwatyw przy pomocy automatów wrzutowych. Wartość zakupionego automatu (używanego) nie przekroczy 1000 zł. Automaty te nie posiadają aparatury do rejestrowania ilości uzupełnianego towaru ani także żadnych liczników, które rejestrują wrzucany do automatu bilon.
W jaki sposób należy ewidencjonować sprzedaż z automatów?
Z jaką częstotliwością należy dokonywać otwarcia automatu?
Czy trzeba za każdym razem w momencie otwarcia sporządzać jakiś protokół inwentaryzacji kasety z monetami? Kiedy powstanie obowiązek podatkowy?
Czy zakupione automaty można bezpośrednio zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu z uwagi na niską wartość, bez konieczności ewidencjonowania ich do środków trwałych?