Pytanie
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą - księgi handlowe (firma badana przez biegłego - badanie za 2013 r. zakończone w lipcu 2013 r.) w sierpniu 2013 r. otrzymała duplikat korekty faktury VAT. Faktura, której dotyczył DUPLIKAT korekty VAT była wystawiona w sierpniu 2011 r. Korekta faktury (której nie mieliśmy w księgach i nie zaksięgowaliśmy jej) była wystawiona we wrześniu 2011 r. Duplikat korekty VAT wystawiony został w sierpniu 2013 r. (doręczono go nam również w sierpniu 2013 r.).
Czy w sierpniu 2013 r. powinniśmy pomniejszyć VAT i koszty?
Kontrahent dopiero po podpisaniu i odesłaniu faktury dokona zwrotu pieniędzy. Przyczyna korekty nie jest podana.