Pytanie
W dniu 10 stycznia wystawiliśmy fakturę VAT na sprzedaż pojazdu. Faktura była konieczna do celów rejestracji w wydziale komunikacji i fakturę mamy podpisaną przez kontrahenta. Z przesłanego nam dowodu rejestracyjnego wynika, że pojazd został zarejestrowany w dniu 24 stycznia, ale do dnia 19 lutego pojazd ten nie został fizycznie odebrany od nas jako producenta.
W którym momencie nastąpi u nas obowiązek podatkowy?
Czy jak kupujący faktycznie odbierze pojazd (może to nastąpić dopiero w marcu), czy w momencie wystawienia faktury (faktura w tym wypadku jest wystawiona dużo wcześniej niż 30 dni przed odebraniem towaru i też nie występuje fakt 15 dni po odbiorze towaru)?
Nadmieniamy, że nie mamy możliwości anulowania wystawienia faktury, gdyż jest ona w wydziale komunikacji.