Pytanie
Faktura zakupu została wystawiona 1 stycznia 2014. Termin płatności przypada na 4 maja 2014. Data ujęcia w koszty 1 lipca 2014. Data wystawienia faktury Termin płatności Data ujęcia w koszty Korekta kosztów art. 15b ust. 2 u.o.p.d.o.p. 1 stycznia 2014 4 maja 2014 1 lipca 2014 lipiec 2014 r. Art. 15b ust. 1 u.o.p.d.o.p. 1 stycznia 2014, 4 maja 2014, 1 lipca 2014 wrzesień 2014 r.
Czy w powyższym przypadku ma zastosowanie art. 15b ust. 1 u.o.p.d.o.p., który mówi, że jeżeli minęło 30 dni od terminu płatności (ustawodawca nie określa tutaj ile dni ma wynosić termin płatności) i faktura nadal nie jest zapłacona, to należy zmniejszyć koszty - w tym przypadku byłby to lipiec 2014 r., gdyż dopiero w tym miesiącu została ona zaliczona do kosztów?
Czy mamy zastosować się do art. 15b ust. 2 u.o.p.d.o.p. i dokonać korekty po upływie 90 dni od daty ujęcia w koszty (faktura nadal nierozliczona)- w tym przypadku byłby to wrzesień 2014 r. Który z ustępów art. 15b - 1 czy 2 u.p.d.o.p. ma pierwszeństwo?
Czy mamy dowolność w wyborze?