Pytanie
Pytanie dotyczy powstania obowiązku podatkowego przy refakturowaniu na najemcę nieruchomości kosztów konserwacji sieci cieplnej (usługa ciągła). Świadczymy usługi najmu. Od zarządcy naszej nieruchomości dostajemy 28 maja refakturę kosztów konserwacji sieci cieplnej dotyczącej kwietnia (wystawioną z dniem 16 maja). My z kolei refakturujemy owe koszty na wynajmującego od nas lokal z dniem 28 maja.
Czy moment podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30 dnia, licząc od dnia wykonania tych usług?
W tym wypadku, jeśli usługa ciągła dotyczyła kwietnia, to 30 dzień upływa 30 maja. Ostatnio zmienił się zarządca nieruchomości i refakturę otrzymaliśmy ze znacznym opóźnieniem. Załóżmy, że po 25 czerwca (usługa wciąż dotyczy kwietnia).
Czy należy składać korektę deklaracji VAT za maj, czy możemy VAT należny odprowadzić w miesiącu następnym?
Jak liczyć owe 30 dni od dnia wykonania usługi, skoro tak naprawdę to nie my tę usługę wykonujemy?
W tej chwili wkradły nam się wątpliwości, z jaką datą powinniśmy wystawiać refaktury?
W polityce rachunkowości mamy zapisane, że refaktury wystawiamy z dniem wpływu faktury głównej.
Czy postępujemy prawidłowo?