Pytanie
Rolnik, podatnik VAT od 1 lutego 2013 r., w sierpniu 2012 r. rozpoczął budowę obory. W wydanej przez starostę decyzji zawarto stwierdzenie: zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia na budowę - rozbudowę istniejącego budynku inwentarskiego. Rozbudowa polega na dobudowaniu do istniejącej obory drugiej obory. W dalszej części decyzji cytuję "budynek wytyczyć w terenie przez uprawnionego geodetę, a po zakończeniu robót dokonać geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej". Budowa została zakończona w lutym 2013 r.
Czy w tej sytuacji należy dokonać jednorazowej korekty podatku naliczonego w deklaracji składanej za luty 2013 r. (tj. okres, w którym nastąpiła zmiana przeznaczenia zakupionych do budowy towarów z działalności zwolnionej na opodatkowaną), jako że inwestycja nie została przez rolnika zakończona i budynku nie oddano do użytkowania przed 1 lutym 2013 r.?
Czy też należy dokonywać korekty podatku naliczonego przez 10 kolejnych lat, począwszy od 2014 r., traktując obiekt jako ulepszony, który był wcześniej użytkowany dla działalności zwolnionej?
Stara obora została wybudowana przed wprowadzeniem podatku VAT w Polsce.