Pytanie
Podatnik buduje kilka domków kempingowych, które w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zamierza wynajmować turystom. Pod koniec grudnia 2015 r. domki będą kompletne i zdatne do użytku. Ponieważ będą to domki kempingowe letnie, podatnik rozpocznie wynajem tych domków od maja 2016 r. Jednak jeszcze w 2015 r. zamierza rozpocząć kampanię reklamową (ogłoszenia w internecie, prasie, ulotki), mającą na celu znalezienie turystów chętnych wynajmować domki w okresie wiosenno-letnim.
Kiedy podatnik może wprowadzić na stan środków trwałych domki? (każdy domek ma być środkiem trwałym podlegającym amortyzacji)
Od kiedy może rozpocząć amortyzację domków?
Czy pomimo, że wynajem domków rozpocznie się dopiero od maja 2016 r., to podatnik może je wprowadzić na stan środków trwałych w grudniu 2015 r. (wtedy będą kompletne i zdatne do użytku) i amortyzować od stycznia 2016 r. - biorąc pod uwag fakt, że przez cały czas będzie reklamował domki i szukał turystów?
Czy też podatnik może rozpocząć amortyzację domków dopiero od maja?