Pytanie
Dostałam fakturę określoną jako: faktura VAT nr xxxx, typ faktury: planowa. Faktura zawiera następujące informacje:
1. Oryginał z dnia: 6 lutego.
2. Za okres: 10 marca do 31 marca
3. Miesiąc sprzedaży: marzec
4. Termin płatności: 21 marca.
Faktura zawiera wyliczenie zafakturowanych wartości jak paliwo gazowe, opłaty dystrybucyjne. Fakturę otrzymaliśmy w lutym. Należność za fakturę zapłacimy w marcu.
Czy mam prawo do odliczenia podatku naliczonego z tej faktury za luty na podstawie art. 86 ust. 10 u.p.t.u., czyli czy mam prawo założyć, że u wystawcy powstał obowiązek podatkowy w dniu wystawienia tej faktury na podstawie art. 19a ust. 5 pkt 4 a) u.p.t.u.?
Czy też należy przyjąć zasadę, że w tym przypadku (wystawienia faktury planowej, choć nigdzie na fakturze nie ma informacji, że jest to zaliczka) u wystawcy powstał obowiązek podatkowy w marcu na podstawie art. 19a ust. 8 u.p.t.u.?
I jak należy rozumieć art. 19a ust. 8 u.p.t.u., kończący się zapisem " ....., z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 4"?
Czy to znaczy, że w przypadku zaliczek obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania, nawet jeżeli faktura wystawiona została na 30 dni wcześniej, czyli w miesiącu wcześniejszym w stosunku do wszystkich usług i dostaw towarów, ale za wyjątkiem mediów i usług wymienionych w pkt 4?
Czy to znaczy, że w przypadku mediów i usług wymienionych w art. 19a ust. 5 pkt 4 u.p.t.u., obowiązek podatkowy powstanie zawsze z chwilą wystawienia faktury bez względu na to, czy będzie to faktura za wykonaną usługę lub dostarczoną energię i gaz, czy też będzie to faktura zaliczkowa na te usługi i dostawy?