Pytanie
W dniu 23 grudnia 2011 r. zakupiłem ubezpieczenie samochodu. Z tym dniem również wystawiono polisę na okres 23 grudnia 2011 r. - 22 grudnia 2012 r. Ponadto ze względu na promocję zakupiłem także polisę na okres tj. 23 grudnia 2012 r. - 22 grudnia 2013 r. (wystawiona również w dniu 23 grudnia 2011 r.). W 2011 r. ujmowałem koszty uzyskania przychodów w PKPiR wg metody memoriałowej. Jednakże od 1 stycznia 2012 r. przechodzę na metodę kasową ujmowania kosztów. Za grudzień 2011 r. ująłem w kosztach 1/12 całej kwoty polisy. Czy z dniem 1 stycznia 2012 r. powinienem ująć pozostałą część polisy w kosztach?
Kiedy należy ująć w kosztach uzyskania przychodów polisę dotyczącą okresu 23 grudnia 2012 r. - 22 grudnia 2013 r., wystawioną 23 grudnia 2011 r.?