Pytanie
Kiedy można odliczyć VAT z faktury dotyczącej zakupu towarów handlowych?
W dniu 19 grudnia 2011 r. zaksięgowano fakturę za zakup towarów handlowych. Z dniem 2 stycznia 2012 r. dostarczono do sklepu fakturę korygującą z datą wystawienia 30 grudnia 2011 r., dotyczącą faktury z dnia 19 grudnia.
Kiedy w takim wypadku ująć VAT?
Czy VAT z faktur dotyczących zakupu towaru powinien być odliczony dopiero w momencie dostarczenia faktury?
Czy na przełomie roku, jeśli fakturę dostarczono w kolejnym roku, to VAT również odliczamy w kolejnym roku?
Czy ta zasada dotyczy tylko usług ciągłych?
Czy przepisy regulują również zakup towarów handlowych?