Pytanie
Osoba w rodzinie (żona) pobiera zasiłek stały Mąż strony umiera 6 grudnia 2013 r. pobierał emeryturę z ZUS. Żona w grudniu jest bez dochodu, zaległe świadczenie za grudzień otrzymuje 13 stycznia i oczekuje na rentę rodzinną. W grudniu organ wypłacił zasiłek stały w normalnej wysokości przyjmując, że świadczenie za grudzień jest obliczane na podstawie dochodu otrzymanego w listopadzie.
Czy mamy w tym przypadku utratę dochodu?
Nastąpi tu zmiana formy dochodu – z emerytury na rentę rodzinną, ale właściwie jest ciągłość, bo grudzień został "nadpłacony". Zmienił się dochód strony: Grudzień – 0 Styczeń - świadczenie grudniowe + renta rodzinna za styczeń, którą strona powinna jeszcze w styczniu otrzymać.
Czy w ogóle to świadczenie grudniowe (zaległa emerytura) jest dochodem?
Czy organ rentowy powinien potrącić ze świadczenia wypłaty za okres, za który przysługuje renta?