Komisja Europejska przedstawiła do publicznych konsultacji projekty zmienionych załączników I, II oraz III do Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylające rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE. Zmiany wynikają z przyjęcia nowej normy ISO 14001:2015.


Zaproponowane zmiany oraz procedury ich wdrożenia są przedmiotem dyskusji, które odbywają się podczas spotkań Forum EMAS, w których biorą udział przedstawiciele krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz Komisji Europejskiej. Spotkanie odbyło się w dniach 26-27 października 2016 r. w Tallinie w Estonii. Polskę reprezentował Maciej Krzyczkowski, Radca Generalnego Dyrektora w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Dyskutowane zmiany do rozporządzenia (WE) 1221/2009 EMAS mają istotne znaczenie, ponieważ dotyczyć będą załączników zawierających zasadnicze wymagania systemów zarządzania środowiskowego funkcjonujących w organizacjach zarejestrowanych w EMAS. Załącznik I zawiera zakres wstępnego przeglądu środowiskowego, załącznik II wymogi dotyczące systemu zarządzania środowiskowego oraz dodatkowe zagadnienia, które organizacje wdrażające EMAS mają uwzględnić. Załącznik III zawiera wymagania dotyczące wewnętrznych audytów środowiskowych. Zmiany w załącznikach w szczególności wynikają z konieczności dostosowania wymagań EMAS do nowej normy ISO 14001:2015.

Konsultacje społeczne prowadzone przez Komisje Europejską potrwają do 16 listopada br.

Wszystkie strony zainteresowane mają możliwość zapoznania się z propozycjami zmian w załącznikach oraz przesłania bezpośrednio do Komisji Europejskiej swoich uwag.

Wszystkie niezbędne informacje o konsultacjach oraz projekty załączników znajdują się na stronie internetowej Komisji Europejskiej: ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2016-6005431_en

Zachęcamy do zapoznania się z projektami oraz w razie uwag przekazanie ich bezpośrednio do Komisji Europejskiej.

Źródło: www.gdos.gov.pl, stan z dnia 28 października 2016 r. 

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami