Przedsiębiorczość młodych to jeden z ważniejszych wątków tegorocznego Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Polsce. Podczas Inauguracji ŚTP w Centrum Przedsiębiorczości Smolna 4 poznamy wyniki corocznych badań firmy Amway. Tegoroczny raport pozwoli na porównanie rozwoju przedsiębiorczości młodych Polaków nie tylko na tle innych krajów europejskich, ale także rynków światowych.
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości to międzynarodowe wydarzenie odbywające się każdego listopada w 139 krajach świata, zachęcające szerokie grono odbiorców do zakładania i rozwijania własnej działalności gospodarczej oraz świadomego kształtowania własnej ścieżki kariery zawodowej.
Organizatorem ŚTP w Polsce jest Forum Młodych Lewiatan, wspierany przez Komitet Koordynacyjny w skład którego wchodzą: Centrum Przedsiębiorczości Smolna , Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości, Deloitte, Ambasada Stanów Zjednoczonych w Polsce oraz Mint Media. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli m.in. Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Prezydent m.st. Warszawy, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, PARP, Wojewoda Mazowiecki oraz Rzetelna Firma.
Organizatorzy przyjmują jeszcze zgłoszenia podmiotów zainteresowanych współpracą w ramach ŚTP. Szczegóły na www.tydzienprzedsiebiorczosci.pl.