Pytanie
Dealer samochodowy ma w ofercie samochody, których nie może sprzedać od wielu miesięcy. Samochody są innowacyjne, mało popularne. Zamierza zachęcać pracowników do bezpłatnego korzystania z tego typu samochodu podczas weekendu. Takie działania mają reklamować, propagować, rozpowszechniać wiedzę o tym samochodzie. Zatem co tydzień inny pracownik otrzyma na weekend ten samochód.
Jakie konsekwencje będa nieść takie działania pod kątem PIT i czy nie będzie to traktowane jako nadgodziny ze strony pracownika?
Czy zapis w umowie o ekwiwalentności śwadczeń - czyli ewentualny czynsz za wynajem wynosi tyle samo ile usługa reklamowa świadczona przez pracownika - będa powodować konsekwencje podatkowe wynikające z ustawy o PIT?
Jeżeli tak, to jakie?