Pytanie
Firma holenderska otworzyła w Polsce oddział oraz spółki zależne w innych krajach UE.
Jakie skutki w VAT ma dla polskiego oddziału przesunięcie towaru z firmy macierzystej do oddziału w Polsce, czy polski oddział może być sprzedawcą tego towaru na terenie Polski lub eksportować go za granicę i wystawiać na ten towar własne faktury?
Jak według przepisów o VAT będzie traktowana sytuacja, gdy polski oddział dokona przesunięcia zakupionego przez siebie w Polsce towaru do spółek utworzonych na Węgrzech i Czech?
Jak takie działanie powinno być udokumentowane, aby nie było w kolizji z przepisami o VAT; czy będzie przysługiwało prawo do odliczenia VAT z faktur zakupu?
Czy istotny jest status podatkowy tych spółek - odbiorców towaru, ich forma organizacyjna oraz stopień zależności od firmy wiodącej (macierzystej)?
Czy polski oddział może zakupiony przez siebie towar przesunąć do magazynów macierzystej firmy, aby firma matka mogła go sprzedać w Holandii?
Jak to udokumentować dla VAT w polskim oddziale?