Pytanie
W spadku, którego jeszcze nie podjąłem, odziedziczyłem udziały w spółce cywilnej po zmarłym wspólniku. Śmierć spadkodawcy nastąpiła w czerwcu 2011 r. Do chwili obecnej nie przeprowadzono postępowania spadkowego. Biorąc pod uwagę możliwość szkody, która nastąpiłaby, gdyby firma nie miała kontynuacji, scedowałem zarząd swoimi udziałami w firmie osobie trzeciej. Nie podjąłem również działalności gospodarczej w zakresie odziedziczonych udziałów ani w ogóle firmy, z którą udziały te są powiązane.
Jak wobec powyższego wygląda moja sytuacja, jeśli chodzi o rozliczenie podatku za tą działalność?