Pytanie
W 2009 r. wprowadziłam do ewidencji środków trwałych firmy prywatny samochód osobowy na podstawie oświadczenia. Nie odliczyłam od niego podatku VAT. W październiku 2013 r. wycofałam go z ewidencji i przekazałam na cele osobiste. Na deklaracji VAT-7 wykazałam tę transakcję jako zwolnioną z VAT.
Czy postąpiłam właściwie?
Czy ta transakcja wchodzi do limitu obligującego do nabycia kasy fiskalnej?
Moja sprzedaż dla osób fizycznych jest sporadyczna i wynosi rocznie około 5000 zł.
Czy sprzedaż samochodu w 2014 r. może być dokonana na umowę kupna sprzedaży, poza VAT?