Pytanie
Muzeum zatrudnia pracowników sezonowych, z którymi zawierana jest umowa o pracę na czas określony. Praca przeważnie rozpoczyna się w kwietniu lub maju. Problem dotyczy oświadczenia PIT-2 uprawniającego do miesięcznego obniżenia zaliczki na podatek dochodowy o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek.
Czy jest ono skuteczne, gdy pracownicy zatrudnieni na czas określony składają takie oświadczenie w miesiącu podpisania umowy i zarazem podjęcia pracy skoro pierwsza wypłata u pracodawcy jest w styczniu każdego roku podatkowego?
Jak postąpić w sytuacji gdy konkretny pracownik złożył oświadczenie PIT-2 w kwietniu 2011 r. i był zatrudniony do 31 października 2011 r., a następnie ten sam pracownik został ponownie zatrudniony w maju 2012 r. do 31 października 2012 r.?
Czy oświadczenie PIT-2 złożone w 2011 r. można traktować za złożone przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku następnym, czyli 2012?
Pracownicy Ci są zatrudniani i zwalniani w ciągu jednego roku podatkowego i z zasady są to te same osoby, które zatrudniamy co roku i jednocześnie składają oświadczenie PIT 2.