Pytanie
Spółka zamierza sprzedawać gaz CNG do samochodów i autobusów na stacjach benzynowych zarówno osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, jak i podmiotom gospodarczym (przedsiębiorstwom, spółkom). W związku z tym planuje 3 przypadki:
Paragony wystawiać tylko do sprzedaży gotówkowej. Założenie - nie występuje sprzedaż (płatna przelewem) na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności. I tak księgowane są paragony. Gdy do paragonu wystawiono fakturę, potrzebna jest informacja. Wtedy następuje przeksięgowanie w księgowości z paragonów (zbiorczych) na kontrahenta.
Wystawiać dowody WZ dla podmiotów gospodarczych - spółek (na podstawie zawartych umów z nimi). Do dokumentu WZ - nie drukowany będzie paragon, na koniec miesiąca zbiorczo wystawiana będzie zbiorcza faktura na podmiot gospodarczy (płatna przelewem),
Do gazu CNG wydanego na zużycie własne wystawiany będzie dokument RW (Rozchód Wewnętrzny). Do dokumentów RW nie ma paragonów i nie ma faktur.
W związku z tym, czy podany sposób rozliczeń jest prawidłowy, zgodny z obowiązującymi przepisami w zakresie kas fiskalnych, czy może powinno być inaczej dokonane rozliczenie?
Czy sprzedaż gazu CNG (zarówno gotówkowa, jak i przelewowa) na stacjach benzynowych podlega rejestracji w kasie fiskalnej i na kogo rzecz (osób fizycznych nieprowadzących działalności, czy może dotyczyć również spółek - podmiotów gospodarczych)?