Pytanie
Jakie obowiązkowe dane powinna zawierać prowadzona ewidencja rejestrów VAT zakupu i sprzedaży dla celów deklaracji VAT-7?
Czy trzeba trzymać je w formie wydruku papierowego. czy możemy trzymać je w formie elektronicznej Excel?
W rejestrze podatku należnego mamy dane: lp, numer faktury, data wystawienia, data sprzedaży, skrócona nazwa klienta, NIP, stawka podatku, wartość netto, brutto i VAT. Dla celów zakupu - rejestr podatku naliczonego mamy dane: lp, numer faktury, numer naszego księgowania, data wystawienia, data otrzymania faktury, skrócona nazwa klienta, NIP, stawka podatku, wartość netto, brutto i VAT faktury oraz wartość netto, brutto i VAT do odliczenia. Nie mam w rejestrze zakupy daty sprzedaży i zastanawiamy się, czy teraz po nowelizacji ustawy VAT od 1 stycznia 2014 r. nie powinna w rejestrze zakupu być data sprzedaży = obowiązku podatkowego.
Proszę o sprecyzowanie, jakie dane, które podajemy są obowiązkowe?