Pytanie
Spółka w ramach programu motywacyjnego dla pracowników dokonuje emisji akcji, które następnie dla osób uprawnionych sprzedaje po preferencyjnych cenach. Po spełnieniu warunków następuje wykup akcji własnych w celu umorzenia.
Czy od 2011 r. płatnik pobiera zaliczkę, czy tylko przekazuje informację o wypłaconej kwocie z tytułu umorzenia, a podatnik - osoba fizyczna uczestnicząca w programie sama wykazuje osiągnięty przychód oraz poniesione koszty w PIT-38?
Naszym zdaniem w stanie prawnym obowiązującym od 2011 r. jako osoba prawna wypłacająca kwoty wynikające z umorzenia wykupionych od pracownika akcji nie pobieramy zaliczki 19% od dochodu, jedynie przedstawiamy informację o uzyskanych przychodach z tego tytułu. Nie ma tutaj obowiązku wystawienia PIT-8C.